Portal Informacyjny Gminy Michałów

Poziomy recyklingu

Artykuły

Poziomy recyklingu

Obowiązki gmin w zakresie osiągania wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

21 lipca 2015
Czytaj więcej o: Poziomy recyklingu
Odwiedzin:  2560834Osób Online: 16