Portal Informacyjny Gminy Michałów

GÓRY, par. Wniebowzięcia NMP

30 czerwca 2015

28-412 Góry nr 108,
tel. 41 356-60-05
https://www.parafiagory.pl/

Rys historyczny: Pierwsza informacja źródłowa o parafii i o drewnianym kościele parafialnym pochodzi z połowy XV w. W latach 1561-1664 kościół pełnił funkcję zboru ariańskiego. Obecny kościół murowany wzniesiono w 1764 r. kosztem Arnolda Dembińskiego, proboszcza krakowskiego, był konsekrowany w 1888 r. przez bpa Tomasza Kulińskiego, gruntownie odnowiony i rozbudowany w latach 1912-1913. Polichromię wykonano w 1986 r., elewację zewnętrzną kościoła odnowiono w 1994 r.
Księgi metrykalne: ochrzczonych od 1883 r., zaślubionych od 1918 r., zmarłych od 1898 r.
Kronika parafialna zdekompletowana.

Kaplice: Kaplica w Węchadłowie pw. Najśw. Serca Pana Jezusa, użytkowana od 1994 r. Kaplica cmentarna w Górach, zbudowana w 1839 r.
Do parafii należą: Góry, Bujnówka 2, Karolów 4, Kołków 4, Podgórze 5, Polichno 5, Sadek 7, Sadkówka 4, Tomaszów 4-5, Węchadłów 5, Zagajów 5.
Odpusty parafialne: Wniebowzięcia NMP - 15. 08
dodatkowy: św. Izydora - 10. 05
Msze święte: niedziele: 8.00 (w kaplicy w Węchadłowie), 10.00, 12.00
dni powszednie: 7.30
Proboszcz:ks. Bogdan Szymkiewicz - (od 2014 r.)

Poprzedni księża proboszczowie: 
- ks. Wincenty Soczawa - 1939-1947, 
- ks. Jan Cygan - 1947-1961, 
- ks. Grzegorz Adamiec - 1961-1965, 
- ks. Antoni Michoński - 1965-1979, 
- ks. Władysław Jakubek - 1979-1984, 
- ks. Romuald Wróbel, KHW, ur. 1942 (Czarnocin), wyśw. 1968, mian. 1984 - 1984-2004,
- ks. Zygmunt Sawicki - 2004 - 2014.

Księża pochodzący z parafii: 
- ks. Stanisław Załęcki - 1962 (Kielce), 
- ks. Krzysztof Liburski - 1979 (Kielce), 
- ks. Marek Wites - 1994 (Częstochowa).
Z parafii pochodzi 6 sióstr zakonnych.
Księża pochowani na miejscowym cmentarzu: 
- ks. Władysław Nowakowski - 1939, pochowany jest w kaplicy hrabiów Dembińskich.

Odwiedzin:  2624345Osób Online: 4