Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 października 2021

W dniu 27 października 2021 r. o godzinie 13.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym wraz z informacją  z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Gminy Michałów za 2020 r.

  5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

  6. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami wraz z informacją z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez zobowiązanych pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych za 2020 r.

  7. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Michałów za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów.

  8. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.

  9. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok;

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2021-2024;

c) w sprawiewyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi na terenie Gminy Michałów oraz ustalenia wysokości tej opłaty;

d) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie obrad sesji.

 

  Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)

Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Sesja

    Sesja

Odwiedzin:  2327608Osób Online: 5