Informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 października 2021

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Wójt Gminy Michałów zgodnie z art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r, poz. 888 z póź. zm.) informuje, o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – zbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Michałów.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ww. przepisem właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy mają 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji  na:

1)  odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;    

2) złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

 

 

WÓJT GMINY MICHAŁÓW

Mirosław Walasek

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Informacja

    Informacja

Odwiedzin:  2327666Osób Online: 6