Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie

DOFINANSOWANIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DO ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII - dokumenty do 10 kwietnia 2017r

Gmina Michałów przyjmuje deklarację od mieszkańców gminy, chcących przystąpić   do realizacji projektu  „montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Michałów” dofinansowanego ze środków pochodzących  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020, Działanie 3.1  Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

27 marca 2017
Czytaj więcej o: DOFINANSOWANIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DO ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII - dokumenty do 10 kwietnia 2017r
Powiększ zdjęcie

APEL O NIEWYPALANIE TRAW!!!

W związku z rokrocznym procederem wypalania traw i nieużytków rolniczych uwzględniając prośbę Komendanta Powiatowego PSP w Pińczowie zwracam się z apelem do mieszkańców naszej gminy o rozsądek i rozwagę w przedmiotowej sprawie.

23 marca 2017
Czytaj więcej o: APEL O NIEWYPALANIE TRAW!!!
Powiększ zdjęcie

Sesja Rady Gminy Michałów

W dniu 24 marca 2017 r. o godzinie 12.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

16 marca 2017
Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy Michałów
Powiększ zdjęcie

Serwis informacyjny dla przedsiębiorców

biznes.gov.pl to pierwszy w Polsce rządowy serwis internetowy, którego celem jest kompleksowe wsparcie przedsiębiorców i administracji. Prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju portal oferuje wiele informacji oraz przydatne narzędzia, które ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej.

15 marca 2017
Czytaj więcej o: Serwis informacyjny dla przedsiębiorców
Powiększ zdjęcie

Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów mleka i świń

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy w ramach poniższych mechanizmów uruchomionych w oparciu o przepisy dotyczące nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń:

15 marca 2017
Czytaj więcej o: Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów mleka i świń
Powiększ zdjęcie

Można już składać wnioski o przyznanie 100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc. Ten rodzaj wsparcia jest dostępny w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", które finansowane jest z  budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

13 marca 2017
Czytaj więcej o: Można już składać wnioski o przyznanie 100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
Powiększ zdjęcie Plakat

Nabory wniosków w ramach LGD Ponidzie

W związku ze zbliżającym się naborem  wniosków w zakresach:

– zachowanie dziedzictwa lokalnego,

– budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej,

– wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

13 marca 2017
Czytaj więcej o: Nabory wniosków w ramach LGD Ponidzie
Powiększ zdjęcie

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Michałów

stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).

zawiadamia

10 marca 2017
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE
Powiększ zdjęcie

Zaproszenie na szkolenie

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJ ROLNICTWA
Biuro Powiatowe w Pińczowie
ZAPRASZA NA SZKOLENIE ROLNIKÓW
Zasady wypełniania wniosków w płatnościach obszarowych na rok 2017

10 marca 2017
Czytaj więcej o: Zaproszenie na szkolenie
Odwiedzin:  474451Osób Online: 33