Gospodarka wodno-ściekowa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJA
Zakaz poboru wody z hydrantów p.poż.

Urząd Gminy w Michałowie informuje, iż obowiązuje całkowity zakaz poboru wody z hydrantów p.poż. przez osoby nieupoważnione.
Woda z hydrantów p.poż. może być pobierana tylko przez jednostki straży pożarnych w przypadku wystąpienia pożaru, bądź też przez pracowników urzędu, gdy zaistnieje konieczność dokonania płukania sieci wodociągowej.

Osoby nieupoważnione, które samowolnie i bezumownie będą pobierały wodę z hydrantów p.poż. podlegają karze do 5000 zł.

Informujemy również, iż pobór wody zarówno z hydrantów, jak też z nielegalnych ujęć w gospodarstwach, wpływa na zagrożenie skażenia wody oraz będzie miał znaczny wpływ na wysokość ceny wody, za którą będą musieli płacić również odbiorcy usług legalnie pobierający wodę.
Prosi się mieszkańców gminy o zgłaszanie przypadków zrywania plomb na hydrantach do Urzędu Gminy.

WÓJT GMINY MICHAŁÓW

Artykuły

Przejdź do - Informacja w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Zagajów
Przejdź do - Informacja w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Zagajów
Przejdź do - Informacja w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Zagajów
Przejdź do - Informacja w sprawie wysokości stawki opłat za wodę i ścieki w okresie od 01.12.2016 r. do 30.11.2017 r.

Informacja w sprawie wysokości stawki opłat za wodę i ścieki w okresie od 01.12.2016 r. do 30.11.2017 r.

Informacja w sprawie wysokości stawki opłat za 1m3 doprowadzanej wody i odprowadzanych ścieków  w okresie od 01.12.2016 r. do 30.11.2017 r.

30 listopada 2016
Czytaj więcej o: Informacja w sprawie wysokości stawki opłat za wodę i ścieki w okresie od 01.12.2016 r. do 30.11.2017 r.
Przejdź do - Informacja w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Zagajów

Informacja w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Zagajów

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j: Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.), który obliguje Wójta Gminy Michałów do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia, przedstawia się Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju dotyczącą bieżącej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Zagajów.

7 grudnia 2016
Odwiedzin:  761904Osób Online: 32