Gospodarka odpadami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja dotycząca uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Michałów


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania, u sołtysa lub na rachunek bankowy UG Michałów Bank Spółdzielczy Pińczów f/Michałów
nr 60 8509 0002 2002 0009 3871 0001 , w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w następujących terminach:
- za I kwartał do 15 marca 2018 roku
- za II kwartał do 15 maja 2018 roku
- za III kwartał do 15 września 2018 roku 
- za IV kwartał do 15 listopada 2018 roku

Artykuły

Przejdź do - INFORMACJA

INFORMACJA

INFORMACJA dla mieszkańców miejscowości

JELCZA MAŁA, JELCZA WIELKA, PAWŁOWICE, SĘDOWICE, WAŁY SĘDOWSKIE,  TUR DOLNY, TUR GÓRNY, TUR PIASKI, WROCIERYŻ, ZAWALE NIEGOSŁAWSKIE 

26 września 2018
Czytaj więcej o: INFORMACJA
Przejdź do - INFORMACJA

INFORMACJA

INFORMACJA dla mieszkańców miejscowości

KOŁKÓW, POLICHNO, PRZECŁAWKA, SADKÓWKA, TOMASZÓW, WĘCHADŁÓW

26 września 2018
Czytaj więcej o: INFORMACJA
Przejdź do - INFORMACJA

INFORMACJA

INFORMACJA dla mieszkańców miejscowości

GÓRY, KAROLÓW, MICHAŁÓW, ZAGAJÓW, ZAGAJÓWEK

26 września 2018
Czytaj więcej o: INFORMACJA
Przejdź do - INFORMACJA

INFORMACJA

Informujemy, że zgodnie z podpisaną umową od 1 lipca 2018 r usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych  z terenu Gminy Michałów świadczy firma 

EKOM Maciejczyk Spółka Jawna   
ul. Zakładowa 29 
26-052 Nowiny  
tel. 41-368-46-61

Harmonogram odbioru odpadów nie ulega zmianie.

12 lipca 2018
Czytaj więcej o: INFORMACJA
Przejdź do - ANALIZA   STANU   GOSPODARKI   ODPADAMI KOMUNALNYMI     NA   TERENIE   GMINY MICHAŁÓW W ROKU 2017

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MICHAŁÓW W ROKU 2017

1. Wstęp.        

System gospodarowania odpadami komunalnymi został wdrożony w naszej Gminie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5 czerwca 2018
Czytaj więcej o: ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MICHAŁÓW W ROKU 2017
Przejdź do - Harmonogram mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Michałów
Przejdź do - HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2018 R
Przejdź do - Jak segregować odpady?

Jak segregować odpady?

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez gminę.

27 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Jak segregować odpady?
Odwiedzin:  1011415Osób Online: 17