Gospodarka wodno-ściekowa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJA
Zakaz poboru wody z hydrantów p.poż.

Urząd Gminy w Michałowie informuje, iż obowiązuje całkowity zakaz poboru wody z hydrantów p.poż. przez osoby nieupoważnione.
Woda z hydrantów p.poż. może być pobierana tylko przez jednostki straży pożarnych w przypadku wystąpienia pożaru, bądź też przez pracowników urzędu, gdy zaistnieje konieczność dokonania płukania sieci wodociągowej.

Osoby nieupoważnione, które samowolnie i bezumownie będą pobierały wodę z hydrantów p.poż. podlegają karze do 5000 zł.

Informujemy również, iż pobór wody zarówno z hydrantów, jak też z nielegalnych ujęć w gospodarstwach, wpływa na zagrożenie skażenia wody oraz będzie miał znaczny wpływ na wysokość ceny wody, za którą będą musieli płacić również odbiorcy usług legalnie pobierający wodę.
Prosi się mieszkańców gminy o zgłaszanie przypadków zrywania plomb na hydrantach do Urzędu Gminy.

WÓJT GMINY MICHAŁÓW

Odwiedzin:  2686510Osób Online: 6