Fundusze w zasięgu ręki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Fundusze NGO.PL

ngo.pl

11 lutego 2016
Przejdź do - Można już składać wnioski o przyznanie 100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Można już składać wnioski o przyznanie 100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc. Ten rodzaj wsparcia jest dostępny w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", które finansowane jest z  budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

13 marca 2017
Czytaj więcej o: Można już składać wnioski o przyznanie 100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
Przejdź do - Nabory wniosków w ramach LGD Ponidzie

Nabory wniosków w ramach LGD Ponidzie

W związku ze zbliżającym się naborem  wniosków w zakresach:

– zachowanie dziedzictwa lokalnego,

– budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej,

– wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

13 marca 2017
Czytaj więcej o: Nabory wniosków w ramach LGD Ponidzie
Przejdź do - Dopłaty do materiału siewnego

Dopłaty do materiału siewnego

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2017 r. można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

19 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Dopłaty do materiału siewnego
Przejdź do - Zmiany w płatnościach bezpośrednich

Zmiany w płatnościach bezpośrednich

Od 15 marca można będzie ubiegać się o przyznanie płatności bezpośrednich na 2017 rok. W tym roku wprowadzono kilka znaczących zmian w systemie wsparcia bezpośredniego, a do najważniejszych należą te odnoszące się do wsparcia związanego z produkcją. Ministerstwo zadecydowało o zmianach zasad przyznawania płatności w sektorze młodego bydła, krów, owiec, roślin wysokobiałkowych, owoców miękkich i buraków cukrowych.

19 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Zmiany w płatnościach bezpośrednich
Przejdź do -  Uwaga Rolnicy

Uwaga Rolnicy

Agencja Rynku Rolnego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski można składać w dniach od 2 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

12 grudnia 2016
Czytaj więcej o: Uwaga Rolnicy
Przejdź do - Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ogłoszenie
Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej"
w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych
i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w terminie od dnia 27 grudnia 2016 r. do dnia 25 stycznia 2017 r.

12 grudnia 2016
Czytaj więcej o: Ogłoszenie
Przejdź do - Kolejne środki na pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - wnioski można składać do 5.12.2016 r.

Kolejne środki na pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - wnioski można składać do 5.12.2016 r.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którym została wprowadzona dodatkowa pomoc finansowa na udzielanie w 2016 r. pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 50% i mniej niż 70 % upraw w szklarniach i tunelach foliowych.

2 grudnia 2016
Czytaj więcej o: Kolejne środki na pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - wnioski można składać do 5.12.2016 r.
Przejdź do - Dofinansowanie dla rolników w zakresie działalności pozarolniczej

Dofinansowanie dla rolników w zakresie działalności pozarolniczej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Pińczowie

 Zaprasza na szkolenie

ZAKRESU PODDZIAŁANIA 6.4 WSPARCIE INWESTYCJI W TWORZENIU I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ TYPU OPERACJI ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

13 października 2016
Czytaj więcej o: Dofinansowanie dla rolników w zakresie działalności pozarolniczej
Przejdź do - Szkolenie pt. "Sprzedaż bezpośrednia w gospodarstwach agroturystycznych. Inkubatory przetwórstwa lokalnego”

Szkolenie pt. "Sprzedaż bezpośrednia w gospodarstwach agroturystycznych. Inkubatory przetwórstwa lokalnego”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na trzydniowe szkolenie na temat: "Sprzedaż bezpośrednia w gospodarstwach agroturystycznych. Inkubatory przetwórstwa lokalnego”. Szkolenie odbędzie się w dniach 14-16 września 2016r. w siedzibie CDR Oddział w Krakowie przy ul. Meiselsa 1.

18 sierpnia 2016
Czytaj więcej o: Szkolenie pt. "Sprzedaż bezpośrednia w gospodarstwach agroturystycznych. Inkubatory przetwórstwa lokalnego”
Odwiedzin:  474430Osób Online: 28