Portal Informacyjny Gminy Michałów

Strona główna

20 lat województwa świętokrzyskiego

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Zaproszenie

Zaproszenie na szkolenie

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Józef Cepil zaprasza na szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich 

5 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Zaproszenie na szkolenie
Powiększ zdjęcie e-Pracownie%20WŚ

e-Pracownie WŚ

Gmina Michałów - Partner projektu realizowanego przy wsparciu dofinansowania z Funduszy Europejskich, w którym partnerem wiodącym jest Województwo Świętokrzyskie

Tytuł projektu: „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”

30 listopada 2018
Czytaj więcej o: e-Pracownie WŚ
Powiększ zdjęcie

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

informuje

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu  aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Michałów na lata 2016-2023”

23 listopada 2018
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE
Powiększ zdjęcie

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

informuje

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Michałów na lata 2018-2023”

23 listopada 2018
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE
Powiększ zdjęcie

Sesja Rady Gminy Michałów

W dniu 29 listopada 2018 r. o godzinie 10.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

23 listopada 2018
Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy Michałów
Powiększ zdjęcie

OBRONA TERYTORIALNA

Trwa nabór ochotników do 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej

23 listopada 2018
Czytaj więcej o: OBRONA TERYTORIALNA
Powiększ zdjęcie Targi%20Edukacji%20i%20Pracy
Powiększ zdjęcie

Sesja Rady Gminy Michałów

Od początku nowej kadencji samorządu rozpoczyna się stosowanie części nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym uchwalonej przez Sejm RP w dniu 11 stycznia 2018 r.

20 listopada 2018
Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy Michałów
Powiększ zdjęcie

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

- zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej starają się o najlepszych ochotników do służby wojskowej, aby utrzymać niezbędny stan wyszkolonych żołnierzy stanowiących potencjał obronny Państwa.

15 listopada 2018
Czytaj więcej o: SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA
Powiększ zdjęcie

I sesja Rady Gminy Michałów

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie art. 20 ust. 2 oraz art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Kielcach II postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 r. dokonał zwołania i ustalenia porządku obrad I sesji Rady Gminy Michałów w celu złożenia ślubowania przez Radnych Gminy Michałów oraz przez Wójta Gminy Michałów wybranych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

14 listopada 2018
Czytaj więcej o: I sesja Rady Gminy Michałów
Powiększ zdjęcie

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY MICHAŁÓW 

Na podstawie §10 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz.96), 

13 listopada 2018
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E
Powiększ zdjęcie

Bieżąca ocena jakości wody

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Zagajów.

7 listopada 2018
Czytaj więcej o: Bieżąca ocena jakości wody
Odwiedzin:  1011513Osób Online: 6