Jesteś tutaj: Start

Strona główna

https://naszesmieci.mos.gov.pl/
INFORMACJE - KORONAWIRUS
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie

Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁÓW
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia placówek oświatowych w Górach i Sędowicach

21 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne
Powiększ zdjęcie

Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁÓW
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałów oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane w roku 2020

21 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne
Powiększ zdjęcie

Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁÓW
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

21 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne
Powiększ zdjęcie

Dodatkowe środki na rozpoczęcie działalności lub rozwój firmy

Szanowni Państwo,

W dniu wczorajszym wpłynęła do naszego biura informacja o zmianie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w wyniku której zwiększony został budżet działania LEADER. Równocześnie otrzymaliśmy informację, że LGD Ponidzie spełnia warunki ubiegania się o dodatkowe środki.

20 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Dodatkowe środki na rozpoczęcie działalności lub rozwój firmy
Powiększ zdjęcie

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

16 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie
Powiększ zdjęcie

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2020 r

13 stycznia 2020
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE
Powiększ zdjęcie

INFORMACJA

Urząd Gminy w Michałowie informuje, że odbiór odpadów komunalnych w miesiącu styczniu 2020 r odbędzie się w następujących terminach:

3 stycznia 2020
Czytaj więcej o: INFORMACJA
Powiększ zdjęcie

Sesja Rady Gminy Michałów

W dniu 8 stycznia 2020 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

31 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy Michałów
Powiększ zdjęcie

Sesja Rady Gminy Michałów

W dniu 30 grudnia 2019 r. o godzinie 13.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

23 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy Michałów
Powiększ zdjęcie

INFORMACJA

Uprzejmie informuje, iż w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) od dnia 1 stycznia 2020 r wchodzi w życie ustawowy obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Segregacja odpadów, do tej pory dobrowolna, stała się obligatoryjnym sposobem gromadzenia odpadów. Jej brak lub stwierdzenie nieprawidłowości w jej prowadzeniu skutkowały będą odebraniem odpadów jako zmieszanych i podwyższeniem opłaty za miesiące,
w których nie dopełniono obowiązku.

23 grudnia 2019
Czytaj więcej o: INFORMACJA
Powiększ zdjęcie

Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY MICHAŁÓW

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał regulujących system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Michałów

23 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne
Powiększ zdjęcie

Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY MICHAŁÓW

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Michałów na lata 2020-2022

20 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne
Odwiedzin:  1576890Osób Online: 3