Jesteś tutaj: Start

Strona główna

20 lat województwa świętokrzyskiego
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

informuje

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu  aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Michałów na lata 2016-2023”

23 listopada 2018
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE
Powiększ zdjęcie

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

informuje

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Michałów na lata 2018-2023”

23 listopada 2018
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE
Powiększ zdjęcie

Sesja Rady Gminy Michałów

W dniu 29 listopada 2018 r. o godzinie 10.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

23 listopada 2018
Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy Michałów
Powiększ zdjęcie

OBRONA TERYTORIALNA

Trwa nabór ochotników do 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej

23 listopada 2018
Czytaj więcej o: OBRONA TERYTORIALNA
Powiększ zdjęcie Targi%20Edukacji%20i%20Pracy
Powiększ zdjęcie

Sesja Rady Gminy Michałów

Od początku nowej kadencji samorządu rozpoczyna się stosowanie części nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym uchwalonej przez Sejm RP w dniu 11 stycznia 2018 r.

20 listopada 2018
Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy Michałów
Powiększ zdjęcie

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

- zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej starają się o najlepszych ochotników do służby wojskowej, aby utrzymać niezbędny stan wyszkolonych żołnierzy stanowiących potencjał obronny Państwa.

15 listopada 2018
Czytaj więcej o: SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA
Powiększ zdjęcie

I sesja Rady Gminy Michałów

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie art. 20 ust. 2 oraz art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Kielcach II postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 r. dokonał zwołania i ustalenia porządku obrad I sesji Rady Gminy Michałów w celu złożenia ślubowania przez Radnych Gminy Michałów oraz przez Wójta Gminy Michałów wybranych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

14 listopada 2018
Czytaj więcej o: I sesja Rady Gminy Michałów
Powiększ zdjęcie

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY MICHAŁÓW 

Na podstawie §10 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz.96), 

13 listopada 2018
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E
Powiększ zdjęcie

Bieżąca ocena jakości wody

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Zagajów.

7 listopada 2018
Czytaj więcej o: Bieżąca ocena jakości wody
Powiększ zdjęcie

Konsultacje społeczne

Zaproszenie
dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
do konsultacji aktów prawa miejscowego

- uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
- uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

6 listopada 2018
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne
Powiększ zdjęcie

Konsultacje społeczne

Zaproszenie
dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
do konsultacji aktów prawa miejscowego

uchwały w sprawie Statutu Gminy Michałów

5 listopada 2018
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne
Odwiedzin:  1088301Osób Online: 9