Jesteś tutaj: Start

Strona główna

https://naszesmieci.mos.gov.pl/
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie

Sesja Rady Gminy Michałów

W dniu 8 stycznia 2020 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

31 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy Michałów
Powiększ zdjęcie

Sesja Rady Gminy Michałów

W dniu 30 grudnia 2019 r. o godzinie 13.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

23 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy Michałów
Powiększ zdjęcie

INFORMACJA

Uprzejmie informuje, iż w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) od dnia 1 stycznia 2020 r wchodzi w życie ustawowy obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Segregacja odpadów, do tej pory dobrowolna, stała się obligatoryjnym sposobem gromadzenia odpadów. Jej brak lub stwierdzenie nieprawidłowości w jej prowadzeniu skutkowały będą odebraniem odpadów jako zmieszanych i podwyższeniem opłaty za miesiące,
w których nie dopełniono obowiązku.

23 grudnia 2019
Czytaj więcej o: INFORMACJA
Powiększ zdjęcie

Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY MICHAŁÓW

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał regulujących system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Michałów

23 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne
Powiększ zdjęcie

Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY MICHAŁÓW

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Michałów na lata 2020-2022

20 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne
Powiększ zdjęcie

Konsultacje społeczne

Rocznego program współpracy gminy Michałów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

20 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne
Powiększ zdjęcie

Kolejne miliony na świętokrzyskie drogi

Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz podpisał umowy na realizację 63 zadań powiatowych i gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

20 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Kolejne miliony na świętokrzyskie drogi
Powiększ zdjęcie Plakat

Wybieram Wybory

Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym organizuje IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

19 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Wybieram Wybory
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie

Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY MICHAŁÓW

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Michałów w roku 2020”

12 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne
Powiększ zdjęcie

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Michałowie zatrudni osobę na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami i zarządu mieniem w pełnym wymiarze czasu pracy.

10 grudnia 2019
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE
Powiększ zdjęcie

Zagospodarowanie odpadów rolniczych

W ramach istniejącego systemu  gospodarowania odpadami komunalnymi gmina  jest zobowiązana do organizacji zbiórki i stworzenia warunków do zagospodarowania odpadów komunalnych.

9 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Zagospodarowanie odpadów rolniczych
Odwiedzin:  1525068Osób Online: 7