Zdalna Szkoła

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 maja 2020

Gmina Michałów podpisała 11 maja 2020r  z Centrum Polski Cyfrowej  umowę o powierzenie grantu nr 2683/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Na realizację grantu Gmina otrzymała dofinasowanie 100% tj kwotę 59 999,87zł na zakup laptopów do czterech szkół z terenu Gminy Michałów.  Zakupione laptopy zostaną przekazane do Szkoły w Sędowicach, Michałowie, Górach i Węchadłowie.

Kwota każdej umowy grantowej dotyczącej realizacji projektu Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, przekazywana jest w podziale na:

* środki europejskie – 84,63 %
* środki budżetu państwa – 15,37%

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1640799Osób Online: 1