Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 stycznia 2020

W dniu 29 stycznia 2020 r. o godzinie 15.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o realizacji uchwał Rady z poprzedniej sesji.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) w sprawie zamiaru przekształcenia placówek oświatowych w Górach i Sędowicach;
b) w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania;
c) w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałów oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane w roku 2020;
d) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso;
e) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad sesji.Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)
Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1799344Osób Online: 2