INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 stycznia 2020

Wójt Gminy Michałów informuje, że w 2020 r kolejny raz rolnicy mogą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej. Podobnie jak w poprzednich latach wnioski będzie można składać w dwóch okresach:

  • w terminie od 3 lutego 2020r. do 2 marca 2020 r. wraz z fakturami (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
  • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. wraz z fakturami (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku w 2020 roku wynosi

  • 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych
  • 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła


              Hodowcy bydła ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zobowiązani są dołączyć do wniosku o zwrot podatku, dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, będących w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego. Wzór wniosku dostępny jest  w biurach powiatowych ARiMR oraz na stronie internetowej Agencji pod adresem:

https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/wniosek-o-wydanie-informacji.html

 

Pieniądze będą przekazywane przelewem na konta bankowe wskazane przez rolników we wnioskach.

Druk wniosku o przyznanie zwrotu podatku akcyzowego jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. ( Dz. U.  z 2018 r, poz.2466) i jest dostępny do pobrania na stronie internetowej urzędu, lub w siedzibie Urzędu Gminy w Bielinach na I piętrze w pokoju 23 i 24.

Wzór wniosku

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1799382Osób Online: 2