Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 grudnia 2019

W dniu 8 stycznia 2020 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja kierownika GOPS dotycząca potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2020 r.
5. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Michałów.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
9. Informacja o realizacji uchwał Rady z poprzedniej sesji.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) Uchwalenia budżetu Gminy Michałów na 2020 r.
b) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2020-2023;
c) w sprawie przyjęcia planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.;
d) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałów w roku 2020;
e) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi na terenie gminy Michałów oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
11. Rozpatrzenie petycji i wniosków skierowanych do Rady Gminy Michałów.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad sesji.

 

Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)
Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1799363Osób Online: 1