Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 września 2019

Informuję, że w dniu 27 września 2019 r., o godz. 16.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów zwołana na wniosek Wójta Gminy Michałów w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) z następującym zaproponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Informacja o naborze uzupełniającym wniosków o dofinansowanie zadań w 2019 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
3. Zapoznanie z projektem uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok;
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2019-2022;
c) w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r;
d) w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Gminy Michałów dotyczącego planowanej budowy biogazowni w miejscowości Michałów.
5.Wolne wnioski i informacje.


Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)
Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1727855Osób Online: 13