K O M U N I K A T

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 kwietnia 2018

W związku z narastającymi przypadkami przekroczeń norm pozostałości środków ochrony roślin oraz stosowania substancji niedopuszczonych w danej uprawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach informuje, że wykonujący zabiegi środkami ochrony roślin powinien m.in.:

 • posiadać kwalifikacje do wykonywania zabiegów,
 • wykonywać zabieg sprzętem sprawnym technicznie, przy prędkości wiatru nie przekraczającej 4 m/s, 
 • posiadać, prowadzić i przechowywać dokumentację dotyczącą stosowanych środków ochrony roślin,
 • stosować zasady integrowanej ochrony roślin,
 • zapoznać się z etykietą  stosowania preparatu,
 • dobierać środki ochrony roślin w taki sposób aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na organizmy niebędące celem zabiegu.

 

Kto stosuje środki ochrony roślin niezgodnie z zawartymi w etykiecie wymaganiami oraz w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska podlega karze grzywny (art.76 ust.1 pkt.19 i 20 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin).

 

Jeżeli wojewódzki inspektor w toku kontroli stosowania środków ochrony roślin stwierdzi, na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek płodów rolnych, że te płody rolne zawierają pozostałości środków ochrony roślin w ilości stwarzającej zagrożenie dla zdrowia konsumenta tych płodów rolnych:

1) zakazuje, w drodze decyzji, przeznaczania tych płodów rolnych  do spożycia przez ludzi i ich wprowadzania do obrotu, w tym do innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi oraz określa sposób ich zagospodarowania lub

2) jeżeli te płody rolne zostały wprowadzone do obrotu – stosuje procedurę powiadamiania zgodnie z systemem wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach

Marek Chrapek

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Komunikat

  Komunikat

Odwiedzin:  1115106Osób Online: 3