Informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 marca 2018

Gmina Michałów  w 2017r przyjmowała deklarację od mieszkańców gminy, chcących przystąpić   do realizacji projektu  „montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Michałów" dofinansowanego   ze środków pochodzących  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020, Działanie 3.1  Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Pod koniec 2017r Gmina Michałów w partnerstwie z Gminą Działoszyce złożyła wniosek o dofinasowanie na powyższy projekt do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, wniosek znajduje sie na liście rezerwowej.

Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe dofinasowanie projektu  „Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Michałów"

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1115067Osób Online: 3