Z pola do garnka - udział rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 września 2017

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie oraz Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach  przystępuje do realizacji szkolenia: „Z pola do garnka – udział rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw” w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 

Celem szkolenia jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne, krok po kroku, rolników zajmujących się produkcją ekologiczną do nawiązania współpracy między sobą w celu podjęcia wspólnych działań marketingowych, promocyjnych, tworzenia wspólnej oferty handlowej, wymiany wiedzy i doświadczeń, umożliwienia podjęcia rozmów z większymi odbiorcami surowca ekologicznego np. w postaci Ogólnopolskiego Klastra Rolnictwa Ekologicznego.

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • rolników:
  - produkujących metodami ekologicznymi,
  - zainteresowanych podjęciem produkcji metodami ekologicznymi,
 • młodych rolników,
 • doradców rolniczych ds. rolnictwa ekologicznego i przedsiębiorczości,
 • przedstawicieli lokalnych grup działania (LGD).

Zaplanowano 4 terminy szkoleń oraz seminarium podsumowujące w tym szkolenie dla rolników  i doradców z województwa świętokrzyskiego - 4-6 października 2017 r. –zgłoszenia przyjmowane do 29.09.2017 r.
4.10.2017 r., godz. 07:00 – wyjazd spod siedziby Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, ul. Piotrkowska 30, Modliszewice, powiat konecki do Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej koło Tarnowa. Przejazd przez Kielce, Pińczów, Busko Zdrój

Powrót z szkolenia:  wyjazd z Rzuchowej ok. godz. 15:30.
Podczas szkoleń zaplanowano pierwszego i trzeciego dnia wizytę w Regionalnym Centrum Produktu Lokalnego, podczas której uczestnicy zapoznani zostaną z procedurą tworzenia grup współpracy w innych regionach Polski. Drugiego dnia odbędą się warsztaty w czterech gospodarstwach, rolników współpracujących w ramach stowarzyszenia. Pokazane zostaną bezpośrednie korzyści wynikające z takiej formy kooperacji.
Realizacja operacji wpłynie na rozpowszechnienie i spopularyzowanie rozwoju rolnictwa ekologicznego w naszym kraju. Może przyczynić się również do zatrzymania spadku liczby gospodarstw rolnych produkujących mało opłacalnymi metodami ekologicznymi. Rolnictwo ekologiczne pozwala utrzymać bioróżnorodność na obszarach wiejskich, co wpływa na rozwój potencjału turystycznego wsi, chroni środowisko naturalne poprzez ograniczenia w zastosowaniu środków chemicznych w produkcji jak również promuje obszary wiejskie jako miejsca przyjazne zdrowiu człowieka.

 

W szkoleniu  zaplanowano udział 48 osób w tym 42 rolników, 5 doradców i 1 przedstawiciel LGD. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie, transport z miejsca zbiórek, ubezpieczenie i realizację programu.
Zgłoszenia prosimy przesyłać we wskazanym termie na adres: e-mail: ekologia@sodr.pl  lub faxem (41) 372 34 86
Sprawę prowadzi Marian Szałda– Kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska, tel.: 41 372 22 84 wew., e-mail: ekologia@sodr.pl

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  888910Osób Online: 16