Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Michałów
z dnia 30-11-2015r

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235j.t.) zawiadamiam, że dnia 30-11-2015 r została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą  „Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagajów, Zagajówek, Karolów, gmina Michałów"

30 listopada 2015
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE
Powiększ zdjęcie Sesja%20Rady%20Gminy

Sesja Rady Gminy Michałów

W dniu 4 grudnia 2015 r. o godzinie 14.00 w świetlicy wiejskiej przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

27 listopada 2015
Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy Michałów
Powiększ zdjęcie Książki%20naszych%20marzeń

Książki naszych marzeń

Gmina Michałów otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 3900,00 zł z dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. zakup  książek do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń” dla następujących szkół:

16 listopada 2015
Czytaj więcej o: Książki naszych marzeń
Powiększ zdjęcie Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Michałów
z dnia 05-11-2015r

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) zawiadamiam,

5 listopada 2015
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE
Odwiedziny:  58325